Sønderborg Skiltefabrik
skifter navn og ejer

Sønderborg skiltefabrik, der siden 1920 har
været en af landsdelens anerkendte skiltevirk-
somheder er den 1. juli 2010 blevet overtaget af
Casanta ApS, som i forvejen dækker over Casanta Trykcenter.

Samtidig med overtagelsen skifter Sønderborg Skiltefabrik også navn.
Så fremover vil du møde os som Casanta Skilteknik.

    Casanta Skilteknik logoHanne Sarstrup

hs@casanta.dk
Direkte 73 12 34 10


Sabine Kiesbüye

sk@casanta.dk
Direkte 73 12 34 11
Casanta ApS
Nørrekobbel 17
6400 Sønderborg
Telefon 70 23 64 65
info@casanta.dk